BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Fundusze UE
Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla woj. wielkopolskiego
PROJEKT KLUCZOWY: "Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno – ekologicznego systemu bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – etap II"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "112 Can I Help You?"
Możliwości realizacji szkoleń - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
RSS