BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020 (materiał do pobrania)

   

DOKUMENTY WYKONAWCZE:

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA I WALKI Z POŻARAMI – EDUKACJA I PROFILAKTYKA POŻAROWA

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA PODMIOTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM DROGOWYM
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głównego PSP w "zasadach organizacji ratownictwa technicznego w ksrg" )

 

PROGRAM ROZWOJU GRUPU POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głównego PSP w "zasadach organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg")

 

 

PROGRAM ROZWOJU GRUP RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głownego PSP w "zasadach organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg")

 

PROGRAM ROZWOJU RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głównego PSP w "zasadach organizacji ratownictwa wysokościowego w ksrg")

 

PROGRAM ROZWOJU GRUP RATOWNICTWA WODNO-NURKOWEGO
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głownego PSP w "zasadach organizacji ratownictwa wodnego w ksrg")

 

PROGRAM ROZWOJU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
(zagadnienie uregulowane przez Komendanta Głównego PSP w "zasadach organizacji ratownictwa medycznego w ksrg")

 

PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOEDUKACJI

PROGRAM ROZWOJU BAZY SPRZĘTOWEJ KSRG W WIELKOPOLSCE
(zagadnienie uregulowane w ramach poszczególnych dziedzin ratownictwa)

 

PROGRAM ROZWOJU BAZY LOKALOWEJ, W TYM SZKOLENIOWEJ PODMIOTÓW KSRG

 

PROGRAM ROZWOJU POLITYKI MEDIALNEJ

 

PROGRAM ROZWOJU KADR PSP W WIELKOPOLSCE
(w trakcie opracowywania)

 

OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WIELKOPOLSCE
(w opiniowaniu)

 
PROGRAM ROZWOJU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WIELKOPOLSCE NA LATA 2012-2020  

Powrót