BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Informacje publiczne

1. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno - ratowniczych lub ich zmianach;

2. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach;

3. Wykaz danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego;

4. Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii;

5. Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z terenu kraju (źródło KG PSP);

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych;

7. Zawiadomienia;

8. Opłata skarbowa;

10. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów;

11. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych PZA;

12. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego;

13. Wykaz zakladów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemyslowej na terenie wol. wielkopolskiego

14. Zawiadomienie o zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych

Powrót