KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226


 

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 21.11.2018r. godz. 11.00

 Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany wzór umowy

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze oferty


„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 


 

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

 

Ogłoszenie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania na drugą część zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla samochodu

Załącznik nr 4 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

  Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

 


 

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla samochodu

Załącznik nr 4 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

 Załacznik Nr 2a - Projekty budowlane

Załacznik Nr 2b - Przedmiary robót

Załacznik Nr 2c - STWiOR

Załacznik Nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienie warunków udziału

Załacznik Nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załacznik Nr 5 - Prokjekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.03.2018r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.04.2018r.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Termin składania ofert: 05.04.2018r godz. 11:00
Uwaga! Zmiana terminu na: 10.04.2018r godz. 11:00

 Informacja z otwarcia ofert 10.04.2018r.

Informacja o wyborze oferty

 


 

Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Wyjaśnienia SIWZ 

Wyjaśnienie SIWZ 

Ogłoszenie o przetargu 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA 

Załącznik 1a 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6 

Załącznik 7 

Załącznik 8 

Załącznik 9 - wzór umowy 

Załącznik 10 

Załącznik 11 - Projekt budowlany 

Załacznik nr 12 - Projekt budowlany - Etap2 

Załącznik nr 12a - RYSUNEK ZAMIENNY OGRODZENIA 

Załącznik nr 13 - Projekt oswietlenia drogowego i zasilania bramy domofonu oraz kamer - Etap2 

Załącznik nr 14 - Projekt organizacji ruchu 

Załacznik nr 15 - Projekt wykonawczy - Etap2 

Załącznik nr 16 - STWiOR Budowlanych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 17 - STWiOR Elektrycznych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 18 - STWiOR budowlanych - etap 2 

Załącznik nr 19 - STWiOR elektrycznych - etap 2 

Załacznik nr 20 - Przedmiar - Garaż drabina i eko 

Załącznik nr 21 - Przedmiar - Monitoring - elektryka 

Załacznik nr 22 - Przedmiar - Monitoring - wyposażenie 

Załącznik nr 23 - Przedmiar - Ogrodzenie 

Załacznik nr 24 - Przedmiar - OR - wyposażenie 

Załacznik nr 25 - Przedmiar - Oświetlenie placu wewnętrznego 


 

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i lokali będącychw użytkowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożamej w Koninie

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - UMOWA

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8


 

Dokumentacja przetargowa: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Wyniki przetargu na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 - wzór umowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

Zakup materiałów biurowych

Wyniki


Przegląd bram garażowych


 Zakup koszulek dla strażaków

Wyniki


Obsluga informatyczna Komendy Miejskiej

Wzór umowy

Wyniki


Wykonanie badań laboratoryjnych

ZałącznikWymiana proszku gaśniczego w kontenerze proszkowym wraz z przeglądem

Wyniki


Zakup środków czystości

Wyniki


 Wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku

Wyniki


Zakup energii elektrycznej w 2020r.

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 1 formularz ofertowy edytowalny

Zał. nr 2 wzór umowy

Wyniki


 Usługa sprzątania pomieszczeń KMPSP w Koninie

Wyniki


 Zakup ręczników dla strażaków

Wyniki


Zakup rękawów powodziowych

Wyniki


 Przegląd sprężarek

Wyniki


Zakup ubrań specjalnych

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2 edytowalny

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Wyniki


Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zapytanie ofertowe

Załączniki 

Wyniki

_____________________________________


 Przegląd sprzętu hydraulicznego i pneuamtycznego

Wyniki


Zakup umundurowania służbowego

Wyniki


 Przegląd sprzętu ratowniczego hydraulicznego

Wyniki


Zakup umundurowania służbowego

Wyniki


 Zakup umundurowania specjalnego

Wyniki


 Zakup 2 kpl. ubrań gazoszczelnych chemicznych

Uwaga: W powyższym zapytaniu w pkt 13 jest  "Minimalny zakres temperaturowy stosowania -300C do +600C" powino być "Minimalny zakres temperaturowy stosowania -30 do +600 stopni Celsjusza"

Wyniki


Wymiana oleju w pojazdach

Wyniki


Zapytanie na zakup umundurowania

Wyniki


Zapytanie ofertowe - aparaty powietrzne

Wyniki


Zapytanie na zakup umundurowania służbowego 


 Zapytanie na zakup detektora jednogazowego


 Zapytanie na usługę wzorcowania urządzeń


Zapytanie ofertowe na dostarczenie wody


 

 

2018r.

Obsługa informatyczna

Wzór umowy


Zakup komputerów dla KMPSP w Koninie


 Zapytanie na sprzęt nurkowy

Wyniki


Zapytanie na sprzęt ratownictwa wysokościowego

Wyniki


 Zapytanie na zawory liniowe

Wyniki


 Zapytanie ofertowe na wykonanie badań laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań laboratoryjnych - załącznik


Zakup artykułów biurowych


 Zakup koszulek strażackich

Załącznik - rozmiary

Wyniki


 Zakup środków czystości - mydło

Załącznik


 Zapytanie ofertowe na zakup analizatora antenowego


Zaptanie ofertowe na zakup radiotelefonów nasobnych


Zakup środków czystości

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyniki


 Zakup szelek i linek

Wyniki


 Zakup szafek strażackich

Wyniki


 Zakup ręczników

Wyniki


 Zakup komputerów nurkowych

Wyniki


 Zakup ubrań koszarowych i butów specjalnych

Wyniki


 Zakup myjki wysokociśnieniowej

Wyniki


Zakup węży tłocznych

Wyniki


 Naprawa silników zaburtowych poprzez wymianę śrub

Wyniki


Zakup i wymiana węży w urządzeniach hydralicznych Holmatro

Wyniki


 Zakup miernika do pomiarów instalacji elektrycznej

Wyniki


 Remont budynków KM PSP w Koninie

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki


 Wykonanie magazynu powietrza

Wyniki


 Przegląd i naprawa sprężarek

Wyniki


 Zakup energii elektrycznej w 2019r.

Wyniki


 Wywóz nieczystości stałych w 2019r.

Wyniki


Sprzątanie pomieszczeń KMPSP w Koninie w 2019r.

Wyniki


 Zapytanie o zakup komputera typu laptop

 Wykonanie przeglądu sprzętu 


 

Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej KM PSP w Koninie

Wzór umowy do zapytania dot. obsługi informatycznej


Zakup umundurowania specjalnego i koszarowego

Wyniki


 Zakup 2 szt. mierników wielogazowych

Wyniki


Zapytanie ofertowe dot. zakupu 8szt. opon dla osi tylnych


Zapytanie ofertowe dot. przeglądu sprzętu


Zapytanie ofertowe dot. wymiany oleju silnikowego wraz z filtrami 


 Zakup umundurowania

Wyniki


 Zakup kosiarki spalinowej oraz wykaszarki

Wyniki


Zakup 2 szt. skafandrów nurkowych

 Wyniki Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wyniki


 Dostawa wody do picia 

Wyniki


Dostawa zestawów naprawczych do masek


 

 Zapytanie dotyczące obsługi technicznej IT na rok 2018

wzór umowy


 Zapytanie dotyczące zakupu projektora multimedjalnego


Zapytanie dotyczące zakupu komputerów oraz zasilacza awaryjnego


 Zapytanie dotyczące zapewnienia wyżywienia w casie długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych

Wzór porozumienie


  Zapytanie ofertowe - okresowe badania profilaktyczne

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - okresowe badania profilaktyczne


Zakup plandek


 Odbiór odpadów komunalnych w 2018r.


 Zakup detektorów gazów


   Zakup materiałów biurowych


 Dostawa i wykonanie magazynu powietrza


Zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego


 Przegląd podnośnika hydraulicznego BRONTO


 Zakup ręczników


 Zakup koszulek dla strażaków


Zakup środków czystości

Zakup środków medycznych


Zakup umundurowania


 Sprzątanie pomieszczeń


 Przegląd sprężarek


Dostawa energii


Oferta cenowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik


Wykonanie mebli biurowych


Zakup sprzętu i środków do ratownictwa chemiczno-ekologicznego


 Zakup zestawu rurek wskaźnikowych

Załącznik nr 1


  Zakup umundurowania


Zapytanie ofertowe - 5 kpl ubrań specjalnych


Zapytanie ofertowe - przedmioty umundurowania


"Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie "

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Odpowiedzi na pytania


  Przegląd hydrauliki i pneumatyki


 Wymiana oleji silnikowych


 Zakup 2 szt. opon


 Zakup wody


 Przedmioty umundurowania


 Zakup 2 szt. ubrań do pracy w wodzie


 Zakup sprzętu pożarniczego


Obsługa Informatyczna KM PSP w Koninie na rok 2017


Zakup projektora multimedialnego


Zakup radiotelefonów


Zakup laptopa z pakietem office


Zakup foteli 


  Zapytanie ofertowe - koszulki PSP


 Zapytanie ofertowe - utrzymanie czystości


 Zakup przedmiotów umundurowania - koszarówek


 Zapytanie ofertowe - ręczniki  


  Zapytanie ofertowe - środki czystości


  Zakup czujników tlenku węgla


Umundurowanie strażaka w służbie przygotowawczej i stałej


 Zakup umundurowania


 Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG 1 i KM PSP w Koninie


Oferta cenowa na dostarczenie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l


Zapytanie ofertowe na wymianę oleju silnikowego wraz z filtrami paliwa, oleju, powietrza oraz osuszacza


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i lokali będących w użytkowaniu KM PSP w Koninie

Formularz oferty

Wzór umowy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na dostawę sprzętu:
Macierz dyskowa NETGEAR ReadyNAS RN2120 1U 4-BAY diskless 1szt
Dysk WD RED WD20ERFX 2TB 3,5" SATAIII 64Mb 5400 rpm 4 szt


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej dotyczącej zapewnienia wyżywienia (gotowych posiłków) w czasie długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na obsługę informatyczna na rok 2016


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na naprawę dwóch kserokopiarek Olivetti d-copia 2500 MF


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie ofery cenowej na zakup 4 opon wraz z montażem dla osi napędowej pojazdu marki Mercedes MB 2524


 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej zgodnie z załącznikami

Załącznik 1

Załącznik 2


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na materiały eksploatacyjne oraz na artykuły biurowe

Załącznik


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty na ręczniki w ilości 142 szt


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na wykonanie badań labolatoryjnych, specjalistycznych, okresowych i kontrolnych oraz szczepień strażaków-ratowników, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Załacznik


Komęnda Miejska Państwowej Straży Pozarnej w Koninie Zwraca się z prośba o przesłanie oferty cenowej na wykonanie przeglądu wymienionych urządzeń


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie na poniższy adres oferty cenowej na naprawę dwóch kserokopiarek olivetti d-copia 2500


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą
o przesłanie oferty cenowej na wykonanie przeglądu serwisowego z filtracją oleju
hydraulicznego podnośnika Bronto SH-42 wtaz Z ceną materiałów niezbędnych do
wykonania przeglądu i filtracji oleju


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie umundurowanie wymienione w zapytaniu ofertowym


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na umundurowanie wymienione w zapytaniu ofertowym


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 10 szt. hełmów strażackich


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na uzupełnienie toreb medycznych


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na prenumeratę prasy w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Zapytanie ofertowe strona 1
Zapytanie ofertowe strona 2
Zapytanie ofertowe załącznik


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na utrzymanie czystości w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Koninie


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 2 szt kompletnych membramatów autopompy RUBERG R30/2,5

 


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę wykonanie przeglądu i konserwacji sprężarek powietrza oddechowego

Załącznik 1 - zapytanie ofertowe

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na "Zakup platformy do przewozu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Szczegóły zapytania w załącznikach poniżej.

Zmiana terminu realizacji zadania, oraz terminu składania ofert

Załącznik 1 - zapytanie ofertowe

Załącznik 2