KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 21.11.2018r. godz. 11.00

 Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany wzór umowy

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze oferty


„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 


 

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

 

Ogłoszenie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania na drugą część zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla samochodu

Załącznik nr 4 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

  Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

 


 

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Wymagania dla samochodu

Załącznik nr 4 - Wymagania dla wyposażenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

 Załacznik Nr 2a - Projekty budowlane

Załacznik Nr 2b - Przedmiary robót

Załacznik Nr 2c - STWiOR

Załacznik Nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienie warunków udziału

Załacznik Nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załacznik Nr 5 - Prokjekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.03.2018r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.04.2018r.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Termin składania ofert: 05.04.2018r godz. 11:00
Uwaga! Zmiana terminu na: 10.04.2018r godz. 11:00

 Informacja z otwarcia ofert 10.04.2018r.

Informacja o wyborze oferty

 


 

Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Wyjaśnienia SIWZ 

Wyjaśnienie SIWZ 

Ogłoszenie o przetargu 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA 

Załącznik 1a 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6 

Załącznik 7 

Załącznik 8 

Załącznik 9 - wzór umowy 

Załącznik 10 

Załącznik 11 - Projekt budowlany 

Załacznik nr 12 - Projekt budowlany - Etap2 

Załącznik nr 12a - RYSUNEK ZAMIENNY OGRODZENIA 

Załącznik nr 13 - Projekt oswietlenia drogowego i zasilania bramy domofonu oraz kamer - Etap2 

Załącznik nr 14 - Projekt organizacji ruchu 

Załacznik nr 15 - Projekt wykonawczy - Etap2 

Załącznik nr 16 - STWiOR Budowlanych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 17 - STWiOR Elektrycznych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 18 - STWiOR budowlanych - etap 2 

Załącznik nr 19 - STWiOR elektrycznych - etap 2 

Załacznik nr 20 - Przedmiar - Garaż drabina i eko 

Załącznik nr 21 - Przedmiar - Monitoring - elektryka 

Załacznik nr 22 - Przedmiar - Monitoring - wyposażenie 

Załącznik nr 23 - Przedmiar - Ogrodzenie 

Załacznik nr 24 - Przedmiar - OR - wyposażenie 

Załacznik nr 25 - Przedmiar - Oświetlenie placu wewnętrznego 


 

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i lokali będącychw użytkowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożamej w Koninie

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - UMOWA

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8


 

Dokumentacja przetargowa: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Wyniki przetargu na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 - wzór umowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8