KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Położona jest w prawobrzeżnej części Konina przy ulicy Przemysłowej 7.

Do rejonu operacyjnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 należą następujące gminy:

  • Ślesin
  • Kazimierz Biskupi
  • Skulsk
  • Wilczyn
  • Sompolno
  • Wierzbinek
  • Kramsk
  • Golina
  • Kleczew
  • Prawobrzeżna część Miasta Konina


Jednosta Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Specjalizuje się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Do dyspozycji strażaków są następujące samochody i sprzęt:

 SLRR Ford RangerDSC04057 m

Samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy. 

GBA 2,5/16

Samochód średni, gaśniczy na podwoziu Renault. Pojemność zbiornika wodnego to 2500 l, a zbiornika pianotwórczego 250 l. Wydajność autopompy wynosi 1600 l/min. Samochód posiada napęd 4x4.GCBA 5/32
Samochód ciężki, gaśniczy na podwoziu MAN. Pojemność zbiornika wodnego to 5000 l, a zbiornika pianotwórczego 500 l. Wydajność autopompy wynosi 3200 l/min.

Kontener proszkowy. Posiada zbiornik z 3000 kg proszku gaśniczego. Używany jest do gaszenia urządzeń pod napięciem.


SCHD-42
Podnośnik hydrauliczny na podwoziu Mercedes. Na jego wyposażeniu znajduje się rękaw ratowniczy i skokochron służący do ewakuacji ludzi z wysokości.

SCKn Renault
Samochód kontenerowy Renault

SCKn Volvo
Volvo
Samochód specjalny kontenerowy do przewozu kontenerów
Załoga 1+2
Napęd 4x4

Przyczepa medyczna

przyczepa-medyczna

 

Na wyposażeniu przyczepy znajduje się sprzęt medyczny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń o charakterze masowy.    

 


Przyczepa pompowaDSCN2058 Na wyposażeniu znajduje się sprzęt do zbierania i pompowania substancji niebezpiecznych.

Pompa szlamowa "S". Służy do pompowania cieczy zanieczyszczonych.

Przyczepa podłodziowa
Na przyczepie znajduje się łódź aluminiowa o długość 5 metrów, z silnikiem Mercury typu zaburtowego o mocy 25 KM.

Ponton Ponton "Brig" łódź ratownicza (zabudowa pontonowa) z dnem sztywnym z tworzywa sztucznego silnik typu zaburtowego "Honda" o mocy 50 KM

Kontener chemiczno-ekologiczny  Kontener posiada na swoim wyposażeniu sprzęt do ograniczania, likwidacji i usuwania zagrożeń związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych.

KONTENER 361-K23612  Kontener - platforma transportowa służąca do przewozu środków i sprzętu pożarniczego.