KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

 

skkm             Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego, mieści się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7 i wchodzi w skład stanowiska do analizowania i prognozowania zagrożeń (SAPZ). Obsadę SAPZ stanowią dyżurni operacyjni Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie (KMPSP w Koninie).

         Dyżurni operacyjni Stanowska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie odbierają zgłoszenia telefoniczne z numerów alarmowych 998 oraz zgłoszenia przekierowywane z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu od osób dzwoniących na numer alarmowy 112 (operatorzy WCPR Poznań przyjmujący zgłoszenie z numeru 112 - analizują, a następnie przekierowują informacje do zagrożeniu poszczególnych służb wg kompetencji). 

          Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wyposażone jest w sprzęt i urządzenia pozwalające na łączność z pojazdami biorącymi bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Oprogramowanie funkcjonujące w stanowisku kierowania służy do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń, które miały miejsce na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego oraz wyjazdów zastępów straży pożarnej poza teren powiatu. Zainstalowane systemy mapowe pozwalają na wizualizację miejsc zdarzeń oraz pozwalają na przeprowadzanie analiz, w tym na określenie numeru i miejsca osoby zgłaszającej potrzebę udzielenia pomocy.

            Kierowanie zgłoszeń alarmowych do poszczególnych służb odbywa się
w ramach obszaru powiatu. Jednak w sieciach komórkowych, ze względów technicznych, obszary przekierowań nie zawsze są spójne z granicami powiatów. Dlatego przekazując zgłoszenie alarmowe przez telefon komórkowy należy dokładnie określić swoje położenie podając co najmniej nazwę miejscowości i powiatu lub inne dane pozwalające szybko określić miejsce zdarzania.

            Nie wolno wykonywać połączeń na telefony alarmowe bez faktycznej potrzeby. Zgłoszenia niealarmowe blokują możliwość zgłoszenia faktycznego niebezpiecznego zdarzenia i wydłużają czas udzielenia pomocy.

Zgłoszenia na telefony alarmowe 998 i 112 są nagrywane. Rejestracja umożliwia także identyfikację złośliwych i fałszywych zgłoszeń. Identyfikacja numeru jest realizowana również w stosunku do tzw. numerów zastrzeżonych i telefonów komórkowych z uruchomioną funkcją zabronienia prezentacji własnego numeru.

            Przy połączeniu się z numerami alarmowymi należy przekazać następujące informacje:

  • co się wydarzyło i gdzie,
  • jaka jest sytuacja, jakie są zagrożenia,
  • podać ilość osób poszkodowanych i rodzaj ich obrażeń,
  • podać swoje imię i nazwisko, oraz numer telefonu, z którego zostało wykonane połączenie.

W czasie zgłoszenia nie wolno się rozłączać, należy słuchać i wykonywać polecenia służby dyżurnej obsługującej telefony alarmowe. Możliwe jest, że przyjmujący zgłoszenie oddzwoni, aby uzyskać dodatkowe informacje.