KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

W dniach: 23, 24, i 25 września 2020r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła cykl roboczych narad, poświęconych sprawom operacyjnym.

W spotkaniach udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Dowództwo JRG Nr 1 i 2 oraz pion dowódczy systemu zmianowego.

Narady pod przewodnictwem Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. M. Pilarskiego opiewały w tematy poświęcone między innymi:

  •  bieżącej analizy sporządzanych informacji ze zdarzeń,
  • działań jednostek ochrony p.poż na drogach w zakresie usuwania skutków kolizji i wypadków,
  • profilaktyki wypadkowej i nadzorze nad przestrzeganiem zasad BHP,
  • organizacji okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
  • wniosków ze spotkania roboczego z Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego Konin. 

W podsumowaniu każdego dnia narady omawiano sprawy bieżące, w których nie zabrakło tematów poświęconych szkoleniom OSP, badaniom lekarskim oraz aktualizacji danych w programie SWD i współpracy podczas działań ratowniczo – gaśniczych, pomiędzy KDR, a SKKM.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Soliński.