KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną wirusa COVID-19 na terenie kraju, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokładając wszelkich starań, zarówno personalnych jak i higieniczno – sanitarnych, przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cykl szkoleniowy odbywał się na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Koninie, której to strażacy wchodzą w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Technika”. Egzamin przypadł na ostatnią niedzielę lata, tj. 20.09.2020r. Sprzyjająca aura pozwoliła na dokładne przećwiczenie szeregu technik i sposobów uwalniania osób poszkodowanych z wraków samochodów przez druhów OSP. Egzamin składający się z części pisemnej i praktycznej zdało łącznie 17 druhów - w tym 1 druhna.

Należy nadmienić, że było to ostatnie szkolenie, które organizowała Komenda Miejska PSP w Koninie z cyklu szkoleń uzupełniających z zakresu ratownictwa technicznego dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed 17 listopada 2015r.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Soliński.