KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie realizując ustawowy obowiązek przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP na terenie miasta i powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczo - gaśniczych w miesiącach lipiec i sierpień przeprowadziła łącznie 50 kontroli.

Inspekcja jest niezapowiedzianą wizytacją, mającą na celu określenie stopnia zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz oceny stopnia przygotowania danej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do podejmowania działań ratowniczych. Poddawany ocenie również jest: czasu wyjazdu jednostki, realizacja zadanego ćwiczenia praktycznego, kontrola dokumentów, sprzętu i umundurowania, terminy przeglądów oraz aktualność okresowych badań ratowników. Ponadto przeprowadza się pisemny test sprawdzający wiedzę teoretyczną druhów.

Tutejsza Komenda planuje przeprowadzić w bieżącym roku inspekcje we wszystkich jednostkach OSP z terenu miasta i powiatu, czyli 139.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: Wydział Operacyjno – Szkoleniowy