KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

 
INFORMACJE OGÓLNE
Celem SITP jest:
 • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,
 • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 • wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,
 • integracja środowiska SITP.


SITP realizuje swoje cele poprzez:
 • upowszechnianie wiedzy o technicznych zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej,
 • współpracę z organizacjami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,
 • współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • współpracę ze szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo - badawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych,
 • inicjowanie i popieranie ruchu racjonalizatorskiego oraz udzielanie w tym celu członkom Stowarzyszenia porad naukowo-technicznych,
 • wydawanie czasopisma popularyzującego problematykę ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie działalności doradczo-eksperckiej, szkoleń specjalistycznych i dobrowolnej certyfikacji firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych.