KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, co czwarty pożar powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.

W 2017 roku w Polsce odnotowano prawie 32 tyś. pożarów w budynkach mieszkalnych, 4328 osób trafiło do szpitala, 475 osób poniosło śmierć w pożarach, a 73 osoby zginęły od zatrucia tlenkiem węgla. Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych.

Najczęściej dochodzi do pożarów sadz w kominie oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla – CZADU. W sezonie grzewczym 2017 – 2018 na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego odnotowaliśmy 82 pożary związane ogrzewaniem budynków, w tym 64 zdarzenia dotyczyły pożarów sadzy w kominie. System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo, jednak często do dogrzewania budynków używane są urządzenia grzewcze takie jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, w których proces spalania odbywa się w w/w pomieszczeniach.

Największym zagrożeniem podczas okresu grzewczego jest tlenek węgla, potocznie nazywany CZADEM. Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce, z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci.

W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zaleca:

  • nie używać uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,
  • wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
  • używać tylko tych urządzeń grzewczych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
  • nie spalać w piecach niedozwolonych materiałów (śmieci, plastiki).

Przypominamy, że obowiązujące przepisy nakazują nam co najmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • raz na 3 miesiące (w domach opalanych paliwem stałym np. węgiel, drewno),
  • raz na 6 miesięcy (w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym),
  • raz na rok (usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych).

Przestrzeganie powyższych zasad przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w okresie grzewczym. Zachęcamy również do zakupu czujników tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt złotych możemy zapobiec tragedii.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski

  • 2018_10_10_05