KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

 

 

1-38

Dyżurny Operacyjny SKKM Konin
mł. bryg. inż. Sławomir Janiak

 

528337 m

Zastępca Dyżurnego Operacyjnego SKKM Konin

st. kpt. mgr inż. Sebastian Olesiak

 

1-106

Zastępca Dyżurnego Operacyjnego SKKM Konin
asp. Bartłomiej Patrzykąt

 

1-33

Dyżurny Operacyjny SKKM Konin
kpt. mgr Radosław Wrzaskowski

 

1-36

Dyżurny Operacyjny SKKM Konin
kpt. mgr Przemysław Olszewski

 

1-44

Dyżurny Operacyjny SKKM Konin
kpt. Paweł Najkowski

 

1-32

Dyżurny Operacyjny SKKM Konin
kpt. inż. Łukasz Walczak

 

1-43

Zastępca Dyżurnego Operacyjnego SKKM Konin
asp. sztab. Sławomir Urbaniak