KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE719


POŻARY

1438


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

105


ALARMY FAŁSZYWE

2262


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-11-08 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 226

Rozmiar: 6463 bajtów


Pamiętaj:

 • Jeżeli zauważysz pożar, natychmiast powiadom osobę dorosłą, o ile taka jest w domu.
 • Jeżeli jest to niemożliwe, a masz w domu telefon dzwoń pod nr 998 lub z telefonu komórkowego 112 podając dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.Rozmiar: 820 bajtów
 • Jeżeli jest to możliwe, to jak najszybciej wyjdź z mieszkania i powiadom sąsiadów lub napotkaną osobę dorosłą. Rozmiar: 4457 bajtów
 • Gdy pożar zaskoczy Cię w pomieszczeniu to idź w stronę wyjścia schylony jak najbliżej podłogi.
 • Po wyjściu czekaj na przyjazd Straży Pożarnej i opowiedz im co się stało.
 • W żadnym wypadku nie chowaj się w szafkach, zakamarkach, za firanami lub zasłonami, ponieważ utrudni to strażakom odszukanie Ciebie.Bezpieczna szkoła

Szkoła jest Twoim drugim domem. To tutaj przez większość czasu uczysz się i bawisz. Razem z przyjaciółmi poznajesz świat i rządzące nim zasady. Jednak i tu istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

Pamiętaj:

 • Jeżeli zauważysz ogień na terenie swojej szkoły, powiadom jak najszybciej osobę dorosłą.
 • Zawsze wykonuj polecenia nauczycieli. Pamiętaj, że oni na pewno Ci pomogą.
 • Kieruj się tam gdzie poprowadzi Cię nauczyciel.Rozmiar: 3592 bajtów
 • Kiedy przyjedzie Straż Pożarna pamiętaj, abyś nie odłączał się od swojej klasy i nie przeszkadzał strażakom, którzy gaszą pożar i ratują życie.
 • Nie niszcz sprzętu przeciwpożarowego na terenie szkoły i wokół niej. Ten sprzęt może być niezbędny w przypadku prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.Bezpieczne kolonie, obozy, biwaki

Każdy z Was czeka na upragnione przerwy w nauce, aby zregenerować siły na dalsze dni nauki i pracy. Co roku podczas odpoczynku na koloniach, obozach i biwakach dochodzi do różnego rodzaju wypadków związanych z zimowymi i letnimi szaleństwami. Najczęstszą przyczyną powstających pożarów podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi i na paliwo ciekłe i stałe ( piece,  piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne ) często spowodowane niewłaściwymi zabawami i nieświadomością dzieci oraz brakiem nadzoru ze strony dorosłych.
 
Pamiętaj:

W obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na terenie przyległym do nich zabrania się:

 • zabawy z zapałkami, zapalniczkami,
 • rozniecania ognia bez zezwolenia i podczas nieobecności osób dorosłych,
 • używania świec, petard, wyrobów pirotechnicznych oraz innych źródeł światła wykorzystujących otwarty ogień,
 • stosowania do mycia i prania odzieży cieczy łatwopalnych,
  Rozmiar: 7415 bajtów
 • suszenia odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach,
 • ustawiania elektrycznych i gazowych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożach palnych w odległościach mniejszych niż 0,5 m od materiałów palnych,
 • używania uszkodzonych urządzeń elektrycznych oraz używania ich w sposób niezgodny  z instrukcją obsługi,
 • stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,
 • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,
 • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 • uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
 • stosowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów łatwo zapalnych.


 
 W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione:

 • rozniecanie ognia i palenie ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,Rozmiar: 14644 bajtów
 • palenia papierosów.

 
 Rozniecanie i palenie ognisk powinno odbywać się zawsze w obecności osób dorosłych, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych z zachowaniem  wymienionych wyżej odległości. Do spalenia stosować drzewo nie uwalniające podczas spalania iskier ( drzewa liściaste ) i innych palnych elementów. Nie rozniecać ognisk dużych, uniemożliwiających ich szybkie w razie potrzeby ugaszenie. Zawsze w pogotowiu należy mieć przygotowane narzędzia i sprzęt umożliwiający ugaszenie ognia (łopata, piasek, wiadro z wodą, gaśnica). W okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (długotrwała susza) oraz silnego wiatru nie należy palić ognisk. Po skończonym ognisku należy żar ogniska zalać wodą, sprawdzić czy nie ma zarzewi ognia i zasypać pozostałości ogniska piaskiem.
 
 Będąc nad wodą pamiętaj:

 • Kąpcie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych,Rozmiar: 26379 bajtów
 • Nad woda przebywajcie tylko pod opieką osób dorosłych,
 • Nad Waszym bezpieczeństwem nad wodą powinien zawsze czuwać ratownik,
 • Nie skaczcie do wody, jeżeli nie znacie dna zbiornika wodnego, grozi to kalectwem.


 W czasie gwałtownych burz z wyładowaniami atmosferycznymi i opadami deszczu:

 • nie chroń się pod drzewa,
 • unikaj powierzchni wyniesionych: pagórki, balkony, podesty, tarasy oraz dużych otwartych przestrzeni,
 • nie używaj telefonów komórkowych na terenie otwartym,
 • nie zbliżaj się do słupów i linii energetycznych,
 • nie zbliżaj się do żadnych leżących na ziemi przewodów energetycznych i trakcji elektrycznej,
 • powiadom służby ratownicze (Państwową Straż Pożarną) o leżących na drogach drzewach, słupach, zerwanych trakcjach, urwanych i wiszących gzymsach, rynnach, daszkach, reklamach i innych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego,
 • jeżeli w czasie podróży spotka Cię burza, gwałtowne opady deszczu, wichura zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli nie musisz nie kontynuuj jazdy, zatrzymaj się w miejscu bezpiecznym (na parkingu), unikaj parkowania pojazdu pod drzewami, kominami, słupami i innymi wysokimi a nie zabezpieczonymi konstrukcjami (reklamy, itp.) oraz sieciami elektroenergetycznymi.Poparzenia termiczne - spowodowane przez kontakt ze źródłem otwartego ognia, gorące płyny, nagrzane powierzchnie i inne źródła wysokiej temperatury.

Postępowanie:

 • odsuń ofiarę od źródła wysokiej temperatury,
 • schładzaj ranę po oparzeniu zimną wodą minimum 15 minut,
 • sprawdź puls,Rozmiar: 6072 bajtóws
 • zabezpiecz ranę jałowym opatrunkiem,
 • utrzymaj stałą temperaturę ciała poszkodowanego,
 • poparzenia słoneczne mogą również być schładzane wodą.Porażenia prądem - spowodowane przez kontakt ze źródłem prądu jak kable i przewody, gniazdka elektryczne, urządzenia i maszyny zasilane energią elektryczną.

Postępowanie:

 • wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub odetnij dopływ prądu,
 • sprawdź puls,
 • zabezpiecz ranę jałowym opatrunkiem,
 • utrzymaj stałą temperaturę ciała poszkodowanego.